Wybitny szwedzki astronom

Anders Celsius to wybitny szwedzki astronom, matematyk i fizyk. Anders Celsius urodził się w 1701 roku w Uppsali, gdzie również zmarł w 1744 roku. Od najmłodszych lat Anders Celsius poświęcał dużo czasu obserwacjom astronomicznym. Po zdobyciu starannego wykształcenia został profesorem uniwersytetu w Uppsali. W 1740 roku w Uppsali zostało otwarte z jego inicjatywy obserwatorium astronomiczne, w którym pełnił funkcję dyrektora. Od 1733 do 1734 roku odbył szereg podróży naukowych. Przebywał między innymi we Francji i Anglii. Podróże wykorzystał do poznania zdobyczy naukowych tamtejszych uniwersytetów z dziedziny astronomii. Także w roku 1733 opublikował pracę naukową, która była opisem 316 doświadczeń i obserwacji zorzy polarnej. W 1736 roku wziął udział w trwającej rok wyprawie naukowej pod kierownictwem francuskiego badacza Piere’a Louisa de Maupertuis’a. Uczestniczył w pracach międzynarodowego zespołu, który zajmował się pomiarami Ziemi. Swoje prace zespół ten prowadził na terenie Laponii. Celem tych pomiarów było potwierdzenie lub wykluczenie teorii Newtona, że Ziemia jest na biegunach spłaszczona. W Laponii Celsius uczestniczył nie tylko w pracach zespołu. Prowadził także własne obserwacje zorzy polarnej. Obserwacje te doprowadziły go do wysnucia wniosku, że, wbrew panującym wówczas poglądom, zorza nie jest światłem zodiakalnym. W 1742 roku zaproponował nową metodę pomiaru temperatury.

Hej, mam na imię Rozalia i jestem nauczycielką w jednej z lepszych szkół podstawowych w Polsce. Pracuje z dziećmi,więc wiem na czym polega prawdziwa edukacja. Dlatego chciałabym podzielić się tym z Wami w tym blogu!

error: Content is protected !!