Wybitny angielski botanik

Robert Brown to wybitny angielski botanik, który żył w latach 1773 – 1858. Robert Brown położył wielkie zasługi dla rozwoju botaniki. Świat zawdzięcza mu między innymi poznanie flory Australii. Stało się to możliwe dzięki jego udziałowi w wyprawie naukowej do Australii, którą odbył w latach 1801 – 1805. Podczas swojej wyprawy Brown zebrał około 4000 gatunków roślin występujących na kontynencie australijskim. Część tych roślin była dotychczas zupełnie jeszcze nie znana. Florze Australii poświęcił Robert Brown dwa swoje dzieła. Jednym z nich było dzieło zatytułowane „Prodromus Florae Nowae Hollandiae et Insulae Van Diemen”, drugim „General Remarks, Geographical and Systematical, on the botany of Terra Australis”. Prace te sprawiły, że stał się człowiekiem znanym nie tylko w Anglii, ale także poza jej granicami. Zaowocowało to otrzymywaniem przez niego roślin, które zebrali inni, podróżujący po różnych częściach świata, botanicy. Dzięki temu Brown sporządził opisy roślin, które rosną w okolicach ujścia rzeki Kongo, opisał rośliny Etiopii i Jawy. Brown prowadził także badania nad budową zalążka i nasion roślin. Jego prace uznane zostały za obowiązujące teorie w świecie botaniki. Stały się one także podstawą do prowadzenia dalszych prac z zakresu botaniki. W 1827 roku Brown odkrył bezładne ruchy cząsteczek zawiesiny pyłku kwiatowego w cieczy. Zjawisko to jest dzisiaj nazywane ruchami Browna.

Hej, mam na imię Rozalia i jestem nauczycielką w jednej z lepszych szkół podstawowych w Polsce. Pracuje z dziećmi,więc wiem na czym polega prawdziwa edukacja. Dlatego chciałabym podzielić się tym z Wami w tym blogu!

error: Content is protected !!