Chemik Robert Boyle

Jednym z twórców nowoczesnej chemii jest angielski filozof, fizyk i chemik Robert Boyle, który żył w latach 1627 – 1691. W 1654 roku Boyle rozpoczął na uniwersytecie w Oksfordzie swoje eksperymentalne badania z zakresu chemii i fizyki. Wbrew obowiązującym w owym czasie poglądom Boyle głosił, że chemia to odrębna dziedzina nauki. W 1661 roku wyniki swoich badań ogłosił w dziele pod tytułem „Chemik powątpiewający”. Dzieło to zawiera między innymi definicję pierwiastka. Definicja ta była aktualna aż do roku 1896, kiedy to odkryto pierwsze pierwiastki promieniotwórcze. Dzieło Boyle’a stało się punktem zwrotnym w historii chemii. Boyle zajmował się nie tylko badaniami z zakresu fizyki i chemii, ale także zwalczał poszukujących kamienia filozoficznego alchemików. Uważał bowiem, że nie kierują się oni w swoich poszukiwaniach naukowym podejściem. Jednak chemia zawdzięcza także alchemikom wiele odkryć. Są oni odkrywcami i badaczami kwasu solnego, siarkowego i azotowego oraz odkrywcami związków rtęci. Boyle jako pierwszy zastosował w 1663 roku wskaźnik, który posłużył do odróżniania zasad od kwasów. Przeprowadzając doświadczenia z zakresu fizyki w 1662 roku sformułował prawo, które głosi, że objętość masy gazu jest odwrotnie proporcjonalna do jego ciśnienia. Niezależnie od niego do takiego samego wniosku doszedł w 1676 roku Edme Mariotte, dlatego prawo to jest dzisiaj nazywane prawem Boyle i Mariotte’a.

Hej, mam na imię Rozalia i jestem nauczycielką w jednej z lepszych szkół podstawowych w Polsce. Pracuje z dziećmi,więc wiem na czym polega prawdziwa edukacja. Dlatego chciałabym podzielić się tym z Wami w tym blogu!

error: Content is protected !!