Posts Tagged ‘West highland white terrier’

Nauka języka obcego

Gdyby zobaczyć skalę popularności różnych kursów językowych, można dojść do wniosków, że nauka języka obcego jest popularna w każdej grupie wiekowej. Starsze osoby mogą uczyć się dla zabicia czasu, albo dla możliwości poznawania różnych treści w internecie niedostępnych w języku polski. Młodzi ludzie mogą po prostu chcieć inwestować w swoją przyszłość. Osoby pracujące natomiast często dostosowują się do wymagań rynku pracy. Niezależnie od pobudki, należy stwierdzić, że znajomość języków obcych jest w dzisiejszym świecie konieczna do funkcjonowania. Nie chodzi tylko  o komunikację z innymi, którzy coraz częściej nie mówią po polsku, ale o posiadanie jakiegoś pewnego miejsca na rynku pracy. Przedsiębiorstwa często otwierają się na kontakty zagraniczne, a to wymaga znajomości kilku języków. Osoby odpowiedzialne i takie, które dbają o swoją przyszłość powinny więc uczyć się nowych języków. Wiedza w tym zakresie wyniesiona ze szkoły na pewno nie jest wystarczająca. Prywatne szkoły języków uczą znacznie lepiej. 

Nauka języka angielskiego

Nauka języków obcych stanowi dla niektórych dzieci w szkole nie lada problem. Bowiem nie każde dziecko potrafi w szybki sposób pochłaniać taką wiedzę. Dlatego w niektórych przypadkach nauka języka powinna być odpowiednio zaplanowana i dostosowane do indywidualnych potrzeb i zdolności ucznia. Przykładowo nauka języka angielskiego powinna być podzielona na kilka etapów. Pierwszym etapem będzie oczywiście poznanie najprostszych słówek, czyli na przykład liczenia i literowania. Dopiero później powinna rozpocząć się nauka konkretnych słówek, również tych znacznie trudniejszych, a na samym końcu nauka gramatyki i przykładowych rozmówek. Jeżeli nauka języka angielskiego nie będzie realizowana według powyższego planu, dziecko z pewnością nie przyswoi całości wiedzy i będzie miało duże trudności w nauce pozostałych etapów języka. Aby ułatwić naukę małym dzieciom można na przykład stosować karteczki na których będą widniały obrazki z ich podpisem po angielsku. Dzięki temu dziecko szybciej zapamięta słownictwo.

Adolf von Baeyer

Spośród wielu chemików warto trochę miejsca poświęcić niemieckiemu chemikowi Adolfowi von Baeyerowi. Adolf von Baeyer żył w latach 1835 – 1917. Po uzyskaniu w 1858 roku tytułu doktora nauk humanistycznych założył laboratorium chemiczne oraz został wykładowcą Berlińskiego Instytutu Zawodowego. Od 1875 roku prowadził wykłady na uniwersytecie w Monachium. Także w Monachium założył swoje laboratorium chemiczne. Prowadził w nim między innymi badania nad przemianą kwasu moczowego oraz nad mechanizmami fotosyntezy. W roku 1863 udało mu się odkryć kwas barbiturowy. Kwas barbiturowy stał się później podstawowym składnikiem wielu leków nasennych, które nazwano barbituranami. W 1871 roku dokonał kolejnych ważnych odkryć. Odkrył w tym roku fenoloftaleinę, eozynę i fluoresceinę, czyli barwniki syntetyczne. Jest także odkrywcą aldehydu mrówkowego. Aldehyd mrówkowy został wykorzystany przez Leo Baekelanda w trakcie prowadzonych przez niego prac nad bakelitem. W roku 1880 Baeyerowi udało się przeprowadzić pełną syntezę indygo. Do tej pory ten ciemnoniebieski barwnik był pozyskiwany jedynie z pewnych, pochodzących ze wschodniej Azji roślin. Synteza indygo, którą przeprowadził Baeyer zapoczątkowała prace badawcze nad innymi barwnikami. Trzy lata po przeprowadzaniu syntezy indygo Baeyer opisał także strukturę indygo. Za swoje prace nad barwnikami w 1905 roku Adolf von Baeyer otrzymał nagrodę Nobla.

O chemii organicznej

Chemia organiczna jest jedna z dziedzin chemii. Zajmuje się związkami węgla. Podstawę życia na Ziemi stanowią związki organiczne. Są one bardziej liczne od związków nieorganicznych. Typowy związek organiczny, to związek, w którym każdy atom węgla tworzy kowalencyjne wiązania z sąsiednimi atomami węgla. Poza atomami węgla w skład związków organicznych wchodzą także inne atomy. Najczęściej są to atomy wodoru, azotu, tlenu i siarki. Podstawą chemii organicznej jest zdolność atomów węgla do tworzenia złożonych struktur, takich jak łańcuchy, czy pierścienie. Związki, które zostały zbudowane jedynie z atomów węgla i wodoru nazywamy węglowodorami. Węglowodory są najczęściej występującymi związkami. Związki zawierające węgiel, wodór i tlen to alkohole, etery, estry, węglowodany i ketony. Związki z zawartością azotu to alkaloidy, aminokwasy, związki nitrowe, amidy, aminy i wiele jeszcze innych. Keton jest związkiem organicznym, który zawiera grupę karbonylową, która związana jest z 2 atomami węgla. Do najprostszych alkoholi należy metanol, etanol, propanol, butanol i pentanol. W zależności od rozmiaru i złożoności cząsteczki alkohole mogą być stałe lub ciekłe. Amidy są pochodnymi kwasu tłuszczowego. Zamiast grupy hydroksylowej zawierają grupę aminową. Niegdyś uważano, że związki organiczne powstają jedynie w organizmach żywych. Okazało się jednak, że można je otrzymać drogą syntezy w laboratorium.

error: Content is protected !!