Tag Archives: uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie

Tycho de Brahe

Wybitne zasługi dla rozwoju astronomii położył duński astronom Tycho de Brahe. Ten wybitny astronom żył w latach 1546 – 1601. Miał 14 lat, kiedy w 1560 roku miało miejsce dobrze widoczne na terytorium Danii zaćmienie Słońca. Zjawisko to wywołało u niego zainteresowanie astronomią. Zainteresowanie to doprowadziło do odkrycia przez niego w 1572 roku w gwiazdozbiorze Kasjopei supernowej, czyli gwiazdy, która charakteryzuje się nagłym wzrostem jasności. Odkrycie to spowodowało, że jego osoba stała się sławna w całej Europie. Na wyspie Hven za odkrycie supernowej duński król wybudował dla Brahe pierwsze w świecie obserwatorium astronomiczne. Obserwatorium to nosiło nazwę Uraniborg. W swoim obserwatorium Tycho de Brahe pracował przez 21 lat. Mimo, że dysponował jedynie prymitywnymi przyrządami dokonał szeregu niezwykle dokładnych obserwacji planet. Uczniem Tycho de Brahe był Johannes Kepler. Wykorzystał on w swoich pracach dokonane przez Brahe’a obserwacje do sformułowania praw nazywanych dzisiaj prawami Keplera oraz do odkrycia prawidłowości, które rządzą ruchami planet. Tycho de Brahe jest odkrywcą dwóch nierówności w ruchu Księżyca oraz autorem kompletnego katalogu położenia 977 gwiazd, które są widoczne gołym okiem z szerokości geograficznej, na której leży Dania. Od 1599 roku Tycho de Brahe przebywał w Pradze. Pełnił tam funkcję nadwornego astronoma oraz matematyka. Tycho de Brahe’e zawdzięczamy także odkrycie 5 komet.

Hej, mam na imię Rozalia i jestem nauczycielką w jednej z lepszych szkół podstawowych w Polsce. Pracuje z dziećmi,więc wiem na czym polega prawdziwa edukacja. Dlatego chciałabym podzielić się tym z Wami w tym blogu!

Genialny matematyk wszech czasów

Jednym z najgenialniejszych matematyków na świecie, a jednocześnie największym wynalazcą i mechanikiem starożytności był Archimedes. Mimo, że urodził się w Stagirze swoje życie związał z Syrakuzami. Archimedes swoje studia odbył w Aleksandrii, nawet po ich ukończeniu pozostał w stałym kontakcie i aleksandryjskimi uczonymi. Także w Aleksandrii zostały wydane jego wszystkie dzieła. Archimedesowi zawdzięczamy odkrycie zasady dźwigni. Zasada ta stworzyła podstawy do powstania statyki, która w późniejszych wiekach stała się działem mechaniki. Archimedes jest także twórcą działu fizyki, który zajmuje się badaniem równowagi cieczy i zanurzonych w nich nieruchomych ciał stałych, czyli twórcą hydrostatyki. Jego dzieło „O ciałach pływających” zawiera słynne twierdzenie, że ciało zanurzone w wodzie pozornie traci tyle, ile waży woda przez nie wyparta. W chwili obecnej twierdzenie to jest znane wszystkim jako twierdzenie Archimedesa. Twierdzenie to jest podstawowym prawem w aero- i hydrostatyce. Także Archimedes zastosował w obliczeniach i podał wartość liczby pi. Liczba pi jest liczbą niewymierną, której wartość wynosi około 3,14. Liczba pi wyraża stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy. Zapewne niewiele osób wie, że ponad 18 wieków przed Newtonem Archimedes stworzył zasady rachunku różniczkowego. Archimedes jest autorem dzieła „Elementy mechaniki”, w którym wyjaśnił zasady mechaniki teoretycznej.

Hej, mam na imię Rozalia i jestem nauczycielką w jednej z lepszych szkół podstawowych w Polsce. Pracuje z dziećmi,więc wiem na czym polega prawdziwa edukacja. Dlatego chciałabym podzielić się tym z Wami w tym blogu!

error: Content is protected !!