Posts Tagged ‘szafy wnękowe Wrocław’

Nauka o formach życia

Nauką o wszystkich formach życia, które występują na ziemi jest biologia. Jest to nauka, która obejmuje bardzo wiele nauk: embriologię, fizjologię, anatomię, zoologię, botanikę i jeszcze o wiele więcej nauk. Badania, które prowadzone są w każdej z tych dziedzin dostarczyły nam ogromnej wiedzy nie tylko o nas samych, czyli o ludziach, ale także o milionach innych żywych istot, które wspólnie z nami zamieszkują planetę Ziemię. Dzięki zastosowaniu w praktyce tej wiedzy teoretycznej możliwe stało się przeprowadzanie transplantacji wielu organów, w tym także transplantacji serca, zwalczono wiele chorób. W ostatnich latach bardzo mocno rozwija się biologia molekularna oraz genetyka. Pozwoliło to lepiej nam zrozumieć procesy chorobowe, które zachodzą w ludzkim organizmie, ale także na zastosowanie w leczeniu ludzi terapii genowej. W miarę rozwoju biologii coraz lepiej zdajemy sobie także sprawę z tego, jak wpływamy na inne żywe istoty i na środowisko, w którym przyszło nam żyć. Biologia jako nowoczesna nauka narodziła się w XIX wieku. Nauki biologiczne narodziły się jednak o wiele wcześniej, bo już w czasach starożytnych. Sięgają swymi korzeniami Arystotelesa, Galena czy Hipokratesa. Największy rozwój nauk biologicznych nastąpił w okresie renesansu wraz z pierwszymi pracami z dziedziny fizjologii i anatomii. Na tym polu szczególne zasługi należy zapisać przede wszystkim Wesaliusowi Harvey’owi.

error: Content is protected !!