Posts Tagged ‘Operat szacunkowy szkolenie’

Jedna z gałęzi matematyki

Analiza matematyczna jest gałęzią matematyki. Analiza matematyczna umożliwia operowanie wielkościami, które zmieniają się w sposób ciągły. Analiza matematyczna pozwala także na operowanie wielkościami nieskończonymi. Stąd też pozwala na wprowadzenie takich pojęć jak całki, pochodna i granica. Najwcześniejsze podstawy analizy matematycznej zrodziły się już w III wieku przed naszą erą. Podstawy analizy matematycznej zostały stworzone przez Archimedesa. Była to wówczas metoda znajdowania pól figur, które były ograniczone krzywymi oraz metoda rysowania stycznych do krzywych. W czasach Archimedesa jego teorie nie znalazły zrozumienia, nikt ich nie rozwijał aż do XVII wieku. Do teorii Archimedesa powrócił dopiero francuski filozof Rene Descartes, bardziej znany jako Kartezjusz. Kartezjusz wprowadził geometrię analityczną i pokazał w jaki sposób można opisać krzywe matematyczne oraz operować nimi wykorzystując wyrażenia algebraiczne. Wyrażenia matematyczne wykorzystał francuski matematyk Pierre de Fermat, który zastosował je w różniczkowaniu. Prace Fermata kontynuował niemiecki filozof Gottfried Leibniz oraz Izaak Newton. Dziś analizę matematyczną wykorzystuje się w szeregu praktycznych zagadnień, które związane są między innymi z teorią prądów zmiennych. Do działów analizy matematycznej należy rachunek różniczkowy i całkowy, teoria funkcji, równania różniczkowe i całkowe, ale także rachunek błędów i rachunek wariacyjny.

error: Content is protected !!