Posts Tagged ‘ogłoszenia ofert pracy Poznań’

nauka języka

Nauka języka obcego staje się absolutną podstawą dla każdego człowieka, który chce się rozwijać, a także podróżować. Najpopularniejszym oczywiście jest język angielski, który można śmiało powiedzieć zdominował nasz świat. Jest obecny praktycznie wszędzie – znając angielski masz największe szanse, że dogadasz się za granicą. Metod nauki jest też naprawdę wiele. Na początku trzeba wspomnieć, że jej początek zaczyna się w szkołach wszelkiego rodzaju. W Polsce jest ustawowy obowiązek nauki języka już od przedszkola. Wtedy to właśnie dzieci zapoznają się z pierwszymi słowami w języku angielskim, słuchają piosenek. By później przez kolejne etapy/szczeble edukacji kontynuować. Jednak tak naprawdę najprostszą metodą nauki jest po prostu – wyjazd za granicę. Taka szkoła życia, gdzie codziennie język obcy dla nas jest używany daje zdecydowanie najlepsze rezultaty. Nie każdy ma jednak taką możliwość. Czy to wyjazd do pracy, czy też wakacje – które umówimy się, też nie trwają w nieskończoność. Dlatego pozostają im przeważnie szkoły językowe.

Wybitny szwedzki astronom

Anders Celsius to wybitny szwedzki astronom, matematyk i fizyk. Anders Celsius urodził się w 1701 roku w Uppsali, gdzie również zmarł w 1744 roku. Od najmłodszych lat Anders Celsius poświęcał dużo czasu obserwacjom astronomicznym. Po zdobyciu starannego wykształcenia został profesorem uniwersytetu w Uppsali. W 1740 roku w Uppsali zostało otwarte z jego inicjatywy obserwatorium astronomiczne, w którym pełnił funkcję dyrektora. Od 1733 do 1734 roku odbył szereg podróży naukowych. Przebywał między innymi we Francji i Anglii. Podróże wykorzystał do poznania zdobyczy naukowych tamtejszych uniwersytetów z dziedziny astronomii. Także w roku 1733 opublikował pracę naukową, która była opisem 316 doświadczeń i obserwacji zorzy polarnej. W 1736 roku wziął udział w trwającej rok wyprawie naukowej pod kierownictwem francuskiego badacza Piere’a Louisa de Maupertuis’a. Uczestniczył w pracach międzynarodowego zespołu, który zajmował się pomiarami Ziemi. Swoje prace zespół ten prowadził na terenie Laponii. Celem tych pomiarów było potwierdzenie lub wykluczenie teorii Newtona, że Ziemia jest na biegunach spłaszczona. W Laponii Celsius uczestniczył nie tylko w pracach zespołu. Prowadził także własne obserwacje zorzy polarnej. Obserwacje te doprowadziły go do wysnucia wniosku, że, wbrew panującym wówczas poglądom, zorza nie jest światłem zodiakalnym. W 1742 roku zaproponował nową metodę pomiaru temperatury.

Wybitny angielski botanik

Robert Brown to wybitny angielski botanik, który żył w latach 1773 – 1858. Robert Brown położył wielkie zasługi dla rozwoju botaniki. Świat zawdzięcza mu między innymi poznanie flory Australii. Stało się to możliwe dzięki jego udziałowi w wyprawie naukowej do Australii, którą odbył w latach 1801 – 1805. Podczas swojej wyprawy Brown zebrał około 4000 gatunków roślin występujących na kontynencie australijskim. Część tych roślin była dotychczas zupełnie jeszcze nie znana. Florze Australii poświęcił Robert Brown dwa swoje dzieła. Jednym z nich było dzieło zatytułowane „Prodromus Florae Nowae Hollandiae et Insulae Van Diemen”, drugim „General Remarks, Geographical and Systematical, on the botany of Terra Australis”. Prace te sprawiły, że stał się człowiekiem znanym nie tylko w Anglii, ale także poza jej granicami. Zaowocowało to otrzymywaniem przez niego roślin, które zebrali inni, podróżujący po różnych częściach świata, botanicy. Dzięki temu Brown sporządził opisy roślin, które rosną w okolicach ujścia rzeki Kongo, opisał rośliny Etiopii i Jawy. Brown prowadził także badania nad budową zalążka i nasion roślin. Jego prace uznane zostały za obowiązujące teorie w świecie botaniki. Stały się one także podstawą do prowadzenia dalszych prac z zakresu botaniki. W 1827 roku Brown odkrył bezładne ruchy cząsteczek zawiesiny pyłku kwiatowego w cieczy. Zjawisko to jest dzisiaj nazywane ruchami Browna.

Badanie dziejów ludzkości

Archeologia zajmuje się badaniem dziejów ludzkości. W sferze jej zainteresowań leżą czasy prehistoryczne i starożytne. Badanie dziejów odbywa się na podstawie materialnych śladów, które zachowały się do naszych czasów. Wśród tych śladów są dzieła rąk ludzkich nazywane artefaktami, ale także ekofakty, czyli ślady, jak człowiek wpływał na naturalne środowisko. Archeologia bada także zachowane ludzkie szczątki. W swoich badaniach archeologia prowadzi studia terenowe, którym towarzyszą prace wykopaliskowe, ale prowadzona jest także klasyfikacja, datowanie oraz interpretacja znalezisk. Zainteresowanie przedmiotami z minionych epok narodziło się w okresie renesansu. Trudno jednak mówić już o archeologii. Archeologia jako nauka narodziła się dopiero w XVIII wieku wraz z rozpoczęciem prac wykopaliskowych na terenie starożytnych miast Herkulanum i Pompeje. W pełni dojrzałą nauką archeologia stała się pod koniec XIX wieku. Od tej pory w swoich badaniach posługuje się coraz bardziej rozwijającymi się technikami badawczymi. W badaniach archeologicznych wykorzystywanych jest szereg nauk pokrewnych, w tym biologia. Archeologia korzysta między innymi z paleobotaniki, która jest nauką o roślinach z dawnych epok. Spośród nauk biologicznych korzysta także z archeozoologii, która identyfikuje i analizuje szczątki zwierząt oraz z antropologii fizycznej zajmującej się identyfikacją analizą znalezionych szczątków ludzkich.

error: Content is protected !!