Posts Tagged ‘oferty pracy warszawa’

Krótko o taksonomii

W wyniku ewolucji powstała na Ziemi wielka różnorodność organizmów. Zaszła więc konieczność stworzenia systemu, który umożliwiłby uporządkowanie, nadawanie nazw i klasyfikację wszystkich form organizmów. Nauka, która się tym zajmuje to systematyka lub taksonomia. Jej podstawy zostały stworzone w XVIII wieku przez szwedzkiego botanika Karola Linneusza. Zaproponowany przez Linneusza system po dokonaniu w nim jedynie pewnych zmian jest stosowany do dnia dzisiejszego. System stworzony przez Linneusza nazwany został systemem binominalnym, czyli dwuimiennym. Został on nazwany w taki sposób, ponieważ każdemu gatunkowi nadawana jest dwuczęściowa nazwa łacińska. Pierwszy człon tej nazwy obejmuje nazwę rodzaju, człon drugi nazwę gatunkową. Nazwa gatunkowa jest często słowem, które określa cechę charakterystyczną dla danego organizmu. Nazwę gatunku poprzedza zawsze skrócona lub pełna nazwa nazwa rodzaju. Pierwszy człon nazwy zawsze piszemy dużą literą, drugi małą. Cała nazwa pisana jest zazwyczaj kursywą. Organizmy przyporządkowuje się na podstawie ich podobieństw anatomicznych, biochemicznych lub fizjologicznych do grup, które tworzą układ hierarchiczny. Gatunki, które są ze sobą pokrewne łączone są w rodzaje, a te z kolei w rodziny, rzędy i gromady (zwierzęta) lub klasy (rośliny), a następnie zwierzęta łączone są w typy, rośliny w gromady, na końcu zarówno zwierzęta, jak i rośliny łączone są w królestwa.

error: Content is protected !!