Posts Tagged ‘nauka języka obcego’

Krótko o ewolucji

Proces powolnego przechodzenia jednej postaci w inną to ewolucja. W ciągu wieków, już od czasów rzymskiego filozofa Lukrecjusza, który żył w I wieku przed naszą erą, wielu filozofów i naturalistów rozważało ideę ewolucji. Jednak dopiero sformułowana po raz pierwszy przez Karola Darwina teoria ewolucji wzbudziła powszechne zainteresowanie. W 1859 roku Karol Darwin opublikował dzieło „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego”. W pracy tej Darwin zawarł syntezę odkryć z biologii i geologii i sformułował teorię ewolucji, w której wiodącą rolę przypisał doborowi naturalnemu. W swej pracy Karol Darwin przedstawił dowody świadczące o tym, że współczesne formy życia na ziemi powstały na skutek przemian z wcześniejszych form. Teoria Darwina nazywana jest dzisiaj „teorią ewolucji świata organicznego”. Spotkała się ona z wielkimi protestami zarówno wśród przedstawicieli świata nauki, jak też wśród przedstawicieli kleru. Protesty i kontrowersje trwają wokół teorii Darwina do dnia dzisiejszego. Oficjalnie kościół katolicki nie potępia już dzisiaj teorii Darwina. Mówi jedynie o potępieniu „darwinizmu ideologicznego”, który odmawia Bogu roli stwórcy. Środowiska naukowe zaakceptowały jednak ogólną ideę ewolucji, w tym także wiodącą rolę doboru naturalnego. Środowiska naukowe do dzisiaj toczą jednak spory na temat szczegółowych zasad ewolucji. Współczesna teoria ewolucji nazywana jest neodarwinizmem.

error: Content is protected !!