Posts Tagged ‘Modlin parking przy lotnisku’

Nauka o budowie ciała

Anatomia jest nauką o budowie ciała i jego narządów. Anatomia szczególnie wyróżnia budowę ciała człowieka, gdyż kiedy zostanie połączona z fizjologią, pozwala poznać funkcjonowanie ludzkiego ciała. Pierwszym naukowcem, który zajmował się anatomią był Herophilus z Chalcedonu, który żył w latach 330 – 260 przed naszą erą. Jednak przez wiele stuleci podstawą wiedzy z zakresu anatomii były prace wybitnego lekarza, humanisty i filozofa Claudiusa Galena, który żył w II wieku naszej ery. Jego działalność obejmowała wszystkie gałęzie medycyny. Przeprowadzał sekcje zmarłych zwierząt, wykonywał nawet wiwisekcje, czyli operacje na żywych zwierzętach. Pozwoliło mu to na sprostowanie wielu wcześniejszych, zazwyczaj błędnych, poglądów na temat fizjologii i anatomii. Aż do XVI wieku z praz Galena na temat fizjologii i anatomii czerpano podstawową wiedzę. Podstawy nowożytnej anatomii zostały stworzone przez Andreasa Vesaliusa, który w 1543 roku wydał pracę pod tytułem „O funkcjonowaniu ludzkiego ciała”. Swoje dzieło Vesalius oparł na przeprowadzanych przez siebie badaniach sekcyjnych. Obalił w niej wiele błędnych pojęć na temat budowy ciała ludzkiego. Następne wieki przyniosły pogłębienie wiedzy o budowie ludzkiego ciała. Pierwszy atlas anatomiczny powstał w wieku XVIII. Przedstawiał on dość dobrze układ mięśniowy i kostny człowieka. Także w XVIII wieku została rozszerzona wiedza na temat budowy organów wewnętrznych człowieka.

error: Content is protected !!