Posts Tagged ‘kursy języka angielskiego dla firm w Poznaniu’

O związkach organicznych

Wszystkie organizmy, które żyją na Ziemi zbudowane są ze związków organicznych. Podstawowym pierwiastkiem w tych związkach jest węgiel.. Atomy węgla są atomami wyjątkowymi, mogą bowiem tworzyć wiązania chemiczne z o wiele większą liczbą pierwiastków niż inne atomy. Atomy węgla najczęściej łączą się z atomami wodoru, tlenu i azotu. Związki organiczne, które utworzone są wyłącznie z atomów węgla i wodoru nazywamy węglowodorami. Węglowodory wykorzystywane są przez organizmy do budowy innych, ważnych dla nich związków. Związki organiczne są podstawowymi elementami budowy komórek i tkanek. Biorą udział w procesach metabolicznych, regulują ich przebieg, przenoszą informacje oraz dostarczają energii, która jest niezbędna do procesów życiowych. Kiedyś uważano, że związki organiczne wytwarzają jedynie istoty żywe. Pogląd ten obalił w 1828 roku niemiecki chemik Fryderyk Wöhler. Otrzymał on mocznik metodą syntetyczną. Było to przełomowe wydarzenie, które uświadomiło, że w naturze występują związki organiczne nie występujące w organizmach żywych oraz, że związki organiczne mogą być otrzymane za pomocą syntezy. Atomy węgla mogą tworzyć pojedyncze, trwałe wiązania kowalencyjne z czterema innymi atomami, ale atomy węgla mogą też łączyć się z innymi atomami wiązaniami podwójnymi lub potrójnymi. Atomy węgla mogą łączyć się również ze sobą tworząc zamknięte pierścienie lub proste czy rozgałęzione łańcuchy.

error: Content is protected !!