Studia przepustką do bezrobocia

Wiele młodych osób zastanawia się nad podjęciem nauki w szkole wyższej. Dzisiaj posiadanie dyplomu magistra nie gwarantuje znalezienia zatrudnienia, a niekiedy nawet je utrudnia. Osoba z wyższym wykształceniem szuka pracy adekwatnej do posiadanej wiedzy. Niestety nie zawsze się to udaje. Praca najczęściej dotyczy handlu, który wtargnął dziś nawet do banków, a tutaj nie potrzeba dyplomu, a jedynie wysokiej kultury osobistej i umiejętności obsługi komputera. Mimo sytuacji na rynku pracy, sporo osób nadal pragnie dołączyć do studenckiego grona. Oferta uniwersytetów rozszerza się, dopasowując się do wymogów rynku pracy i do oczekiwań przyszłych studentów. Pojawiają się coraz ciekawsze kierunki, otwierające młodym ludziom szansę na zaistnienie na rynku pracy. Nauka na uczelni wyższej otwiera przed studentami także możliwość odbycia praktyk, przystąpienia do kółek zainteresowań czy nauczenie się czegoś nowego od osób z środowiska uniwersyteckiego. W czasie nauki można otrzymywać całkiem pokaźne stypendium, jednak trzeba zaangażować się w życie organizacji studenckich, a także w zdobywanie wiedzy. Ponadto uniwersytet czy politechnika wspiera najuboższych studentów poprzez przyznawanie stypendiów socjalnych. Do dyspozycji żaków są domy studenckie oraz sale wykładowe wyposażone niejednokrotnie w najnowsze zdobycze technologiczne. Dzięki temu można zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności.

error: Content is protected !!