Terapia integracja sensoryczna SI najczęściej przebiega w formie zabawy

2019-08-20

Integracja sensoryczna, jako nasza główna terapia, jest bardzo ważna w rozwoju dziecka. Na wspólny sukces pracują doświadczeni terapeuci integracji sensorycznej- terapia zaburzeń, logopedii- leczenie wad wymowy, psychologii-pomoc w problemach emocjonalnych, w rozwijaniu osobowości. Termin integracja sensoryczna wprowadziła w latach sześćdziesiątych. Terapia integracja sensoryczna SI najczęściej przebiega w formie zabawy. Do kluczowych metod fizjoterapeutycznych należy terapia SI oraz terapia behawioralna. Sensoryczna awersja do pokarmu według klasyfikacji diagnostycznej DC:0-3R ma cztery elementy składowe. Integracja sensoryczna umożliwia dziecku odczuwanie, rozumienie i przyswajanie informacji, jakie każdego dnia odbiera za pomocą swoich zmysłów. Integracja sensoryczna to proces dzięki któremu nasz mózg tak odbiera, segreguje, interpretuje i integruje docierające do niego informacje, aby móc je wykorzystać w konkretnym działaniu. Zajęcia hipoterapii prowadzone są w modelu neurofizjologicznym, psycho-pedagogicznym, terapeutyczna jazda konna lub terapia kontaktem z koniem. Dzięki zabawie - przyjemnej i interesującej dla dziecka - dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących. Rehabilitacja ruchowa, hipoterapia, integracja sensoryczna, terapia ręki, zajęcia logopedyczne ukierunkowane są na poprawę funkcjonowania dzieci w codziennym życiu. Program studiów podyplomowych dla kierunku integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci. Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem “naukowej zabawy”. Kołdra sensoryczna uszyta jest na miarę dziecka z bawełnianych kolorowych materiałów. Współautor programu szkoleniowego Terapia ręki, narzędzi diagnostycznych oraz programu usprawniania wykorzystywanych w terapii ręki. Integracja sensoryczna jest to organizacja wrażeń sensorycznych, które napływają do organizmu człowieka i są odbierane przez receptory. Prawda jest jednak taka, że nie istnieje coś takiego, jak idealna integracja sensoryczna. Kołdra sensoryczna obciąża dziecko podczas snu, dzięki czemu będzie wyciszone i rozluźnione. Jednakże należy pamiętać o tym, że kołdra sensoryczna może przeciążyć organizm dziecka w momencie, kiedy jest za ciężka i za duża. Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia. Terapia przebiega w atmosferze swobodnej zabawy z dzieckiem. Terapia SI nie jest uczeniem konkretnych umiejętności (np. Kołdra sensoryczna szyta jest z bawełnianych, dzięki czemu spełnia funkcję obciążeniową, zamiast funkcji typowych dla kołdry termicznej. Plastyczność neuronalna jest największa u młodszych dzieci, dlatego też terapia integracji sensorycznej wskazuje na konieczność podjęcia oddziaływań w jak najwcześniejszym etapie rozwoju dziecka. Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę integracji sensorycznej, który odbył odpowiednie szkolenie oraz uzyskał tytuł specjalisty w tym zakresie. Terapia integracji sensorycznej w ostatnim czasie coraz bardziej zyskuje na popularności. Integracja sensoryczna jest pojęciem bardzo złożonym. W zależności od konkretnych zaburzeń (na przykład pochodzących ze zmysłu wzroku, słuchu, czucia głębokiego itd) terapia przyjmuje odmienne formy oraz zakres oddziaływań. Kołdra sensoryczna to najczęściej wykorzystywana pomoc w terapii integracji sensorycznej. Integracja sensoryczna to procesy percepcji zmysłowej wrażeń docierających do naszego ciała i integrowanych w układzie nerwowym tak, by mogły być użyte do powstania odpowiedniej reakcji. Prawidłowa integracja sensoryczna przekłada się między innymi na rozwój malucha, jego postępy w nauce i samoocenę. Tak wybrana kołdra sensoryczna staje się jego nowym przyjacielem! Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej (m. Dotykowa informacja sensoryczna jest niezbędna, aby osiągnąć aktywność mięśniową/ruchową. Terapia SI nie ma żadnych ograniczeń wiekowych – można ją stosować już od pierwszych miesięcy życia. Terapia SI kładzie nacisk na prawidłową organizację bodźców i wrażeń zmysłowych. Terapia SI jest niedyrektywną formą pracy, prowadzona jest w formie zabawy, by jak najbardziej rozwijać możliwości dziecka. Terapia prowadzona jest w oparciu o diagnozę SI, polegającą na obserwacji klinicznej i wywiadzie z rodzicami. Podchodzimy do swojej pracy z dużym zaangażowaniem, traktując każdego pacjenta indywidualnie, i dokładając wszelkich starań, by terapia była nie tylko efektywna, ale i atrakcyjna. Nieprawidłowa integracja sensoryczna przejawia się.